Szkolny Serwis Geograficzny

Humor geograficzny

 (pisownia oryginalna)


J Zdarza się też tak, że ludność emigrująca z wsi do miast nie znajdzie pracy i jest zmuszona żyć w biedzie w slumsach. Ale takie jest życie.

J W krajach słabo rozwiniętych ludzie żyją dłużej - mają więcej czasu na spożywanie porządnych domowych posiłków.

J Odpadanie a obrywanie różnią się tym, że jakieś ciało odpada od drugiego ze starości ciała.

J Nizina Gangesu jest średnio zaludniona, ponieważ są tam niedaleko góry, a nie każdy lubi.

J Gęstość zaludnienia na Nizinie Gangesu jest duża, ze względu na dobry dostęp do rzek (Tygrys, Eufrat).

J Afryka to w 3/4 judaizm, tak jak bliski wschód.

J W krajach słabo rozwiniętych jest bardzo duży przyrost naturalny ponieważ w tych krajach roznoszone są różne epidemie, a także ludzie potrzebują więcej rąk do pracy do uprawiania ziemi, tam nie ma takich unowocześnień technicznych jak telewizor to oni nie mają kontaktu ze światem.

J W tych państwach (oprócz RPA) występuje zaciemnienie.

J Przyrost naturalny w państwach wysoko rozwiniętych jest średni tzn. wysoki ale nie ujemny.

J Ludzie tacy mieszkają w złych warunkach bytowych przez co są słabo rozwinięci umysłowo.

J Odebranie praw miejskich może być spowodowane z braku dostatecznej ilości osób, ale także braku części kulturalnej.

J Przyczyna starzenia się społeczeństwa: Naturalny proces im więcej mamy lat tym jesteśmy starsi.

J Ujemną konsekwencją przyrostu naturalnego staje się wylęgarnia przestępców, rośnie liczba morderstw, narkomania staje się zjawiskiem pospolitym.

J W plemionach afrykańskich istnieje jeszcze wiara monoteizm czyli wiara w wielu bogów.

J Chrześcijaństwo dzieli się na katolicyzm, protestantyzm, judaizm, prawosławie i inne.

J W krajach wysoko gospodarczo rozwiniętych obserwujemy ujemny przyrost naturalny, który przyjmuje czasem wartości ujemne.

J Nawożenie - może być nawożenie gnoju z obory, w celu lepszego wyrastania danego produktu, lub chemicznie, wtedy kupuje się je w sklepach ogrodniczych..

J Okres wegetacji - okres na który czeka się długo, ale warto, bo się opłaca.

J Zahamowanie dynamiki wzrostu produkcji energii jądrowej jest spowodowane wybuchem elektrowni w Czarnolesie.

J Monsun jest cichy, bryza porywcza.

J Choroba cywilizacyjna - choroba wściekłych krów.

J Czynnik lokalizacji dla huty szyb samochodowych - duże wydobycie szkła.

J Ziemia to "globalna wioska", ponieważ na Ziemi żyjący ludzie ciągle nie mają pracy, mają mnóstwo problemów.

J W Azji rejonem rolniczym jest dolina Nilu.

J Do Bałtyku spływają wody rzek słodkomorskich.

J Chiny to bogate państwo ale brakuje tam pracy i gęstość zaludnienia rośnie przez brak zajęcia.

J Ze względu na duże ilości lasów mogę sądzić, że na Białorusi rozwinęło się leśnictwo, hodowla bydła, trzody chlewnej, być może drobiu - wskazują na to pastwiska.

J Dużo ludzi jest aktywnych biernie, co powoduje spadek przyrostu naturalnego.

J Geologia - nauka o ziemi, ge - ziemia, ologia - nauka

J Szlak żeglugi morskiej: z Japonii do Węgrzech

J Przed II wojną światową ludność europejska była ewakuowana do innych kontynentów z powodu bardzo obszernych powodów, jak nazizm czy rasizm. Drugim bardzo ważnym powodem były odkrycia geograficzne, które przyciągnęły bardzo obszerną liczbę ludności europejskiej, jak np. złoża rud metali, albo skamieniałości po starożytnych zwierzętach.

J Repatriacja - polega na napływie ludności do krajów bardziej rozwiniętych z powodu złej reputacji w innych krajach.

J W Polsce najwyższy poziom przyrostu naturalnego został osiągnięty w latach 1960, 1970, 1980 kiedy w okres rozrodczy weszły ludzie urodzone po II wojnie światowej.

J Drobnicowiec - jego zadaniem jest przewożenie materiałów małych, dla których inne statki są za duże.

J Tania bandera jest to rejestracja na świecie, które ze sobą współpracują. Państwa, które należą do taniej bandery, mogą zawsze liczyć na współpracę państw należących do taniej bandery.

J Kontenerowiec jest to statek, którego celem jest przewożenie zanieczyszczeń do innego portu lub kraju.

J Jednym z regionów, gdzie gęstość zaludnienia jest mała jest Rosja, a w niej miasto Murmańsk.

J Przyczyną trzęsień ziemi jest erekcja wulkanów

J Wody głębinowe są to takie wody które są bardzo głębokie i niebezpieczne dla otoczenia.

J Produkcja mięsa na 1 osobę amerykańską w kg jest wysoka bo w USA ludzie lubią dużo zjeść i dobrze.

J Hodowla bydła w Argentynie odnosi najkorzystniejsze korzyści niż w USA.

J W kotlinie uprawy są narażone na przymrozki, gdyż słońce dociera tam dopiero po wschodzie słońca.

J Woda zawarta w jeziorach jest skutkiem opadów atmosferycznych. Największe opady są wtedy kiedy Słońce i Ziemia są w linii prostej.

J Woda zasolona jest niezdatna do kompieli.

J Najwyższy przyrost naturalny ma woj. podkarpackie, ponieważ ludność zamieszkująca tamte tereny posiada wydobywanie węgla kamiennego.

J Miasta satelitarne to miasta, które komunikują się wzajemnie i przesyłają sobie informacje drogą satelitarną.

J Miastem satelitarnym jest np. Warszawa, ponieważ jest to miasto zarówno komunikacyjne, jak i satelitarne. W Warszawie jest np. telewizja TVN i ona komunikuje się z innymi ludźmi. Jest to telewizja satelitarna, z której się dużo dowiadujemy.

J Mimo, iż na pustyni są bardzo niskie opady, fauna przystosowała się do tych warunków, aby rosnąć tam sama produkuje sobie wilgoć, a nawet oddaje ją jeszcze na zewnątrz, co powoduje, że występuje na tym obszarze wilgoć w dużych ilościach.

J Na świecie więcej hoduje się bydła, ponieważ uzyskuje się dużo produktów typu mleko, jajka.

J Za cel mojej wycieczki wybrałam północny rejon polski ponieważ uwielbiam góry

J Polska leży w dorzeczu Buka i Wisły

J Skała osadowa to skała na której wszystko się osadza.

J Skały to kamienie wyłupane z jakiejś góry.

J Przypływy są wtedy, gdy skały polodowcowe topnieją a odpływy są wtedy gdy jest za dużo słońca.

J Nauki geograficzne: geooceanologia, glebomorfologia, geografia wydobywnictwa.

J W katolicyzmie głową kościoła jest papież, w islamie Allach, a w buddyzmie - Budda.

J W tych rejonach gleby nie są dobrej jakości, a w pustyniach beznadziejne.

J Poziomica jest to obszar geograficzny dający się objąć wzrokiem każdy punkt na powieżchni Ziemi lecz ogranicza go skala widmo czyli linia pozornego styku powierzchni Ziemi ze sferą niebieską.

J Konsekwencje niskiego poziomu przyrostu naturalnego to: chodzenie ludzi do pracy, I wojna światowa.

J Układ przestrzenny wsi - ulicznica.

J Wyż demograficzny - przyrost naturalny w stosunku do badanego obszary np. na 1 km2

J Polecenie: Podaj podział geografii. Odpowiedź: geo grafia.

J Liczba ludności Polski - 38,6 mln km2

J Gęstość zaludnienia Polski - 123 os./cm3

J Zimne prądy morskie przynoszą ocieplenie.

J Podczas wojny urodzone dzieci były małe.

J Glacjał to rodzaj lasu.

J Grąd to rzadki rodzaj gleby. W Polsce występuje dość rzadko. Grądy mają niską klasę żyzności gleby, tzn. są słabo zaopatrzone w sole mineralne.

J Zlewisko - obszar zasilania byłego morza.

J Meteorologia - nauka o meteorytach.

J Pustynia Gobi jest oddalona od Oceanu Spokojnego o 160 mln km, a od Indyjskiego o 320 mln km.

J 6378 km - promień świetlny.

J Zaludnienie nie przekracza pięciu osobników na km2.

J Na terenie nizinnym Półwyspu Floryda występują lasy północne iglaste - tajga.

J Zimne prądy morskie są suche.