Szkolny Serwis Geograficzny

Ranking szkół ponadgimnazjalnych

W rankingu Technikum znalazło się na 13. miejscu w województwie mazowieckim (na blisko 300 istniejących) i 168 w Polsce. Natomiast w podrankingu maturalnym Technikum znalazło się na 64 miejscu w Polsce.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą pięciu kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, wyniki egzaminu zawodowego, oraz opinia o uczniach szkoły wyrażona przez kadrę akademicką. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych, System Informacji Oświatowej, oraz własne badanie ankietowe przeprowadzone przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” wśród kadry uczelni akademickich w całej Polsce.

W rankingu liceów nasze II Liceum Ogólnokształcące znalazło się na 99. miejscu w województwie mazowieckim, na ponad 530 istniejących. W ubiegłym roku punty do rankingu liceów uzyskał dla naszej szkoły Marcin Rybak z klasy 3G LO, który uzyskał tytuł finalisty Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki.

Licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz opinia o uczniach szkoły wyrażona przez kadrę akademicką. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych, System Informacji Oświatowej oraz własne badanie ankietowe przeprowadzone przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” wśród kadry uczelni akademickich w całej Polsce. W zestawieniach zostały zaprezentowane szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0